حراست

مسئول حراست دانشکده : مهندس محمدابراهیم نیکزاد
به اطلاع کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم می رساند برای ارتباط با دفتر حراست دانشکده
با آدرس ایمیل 
herasat@amol-samacollege.ir تماس حاصل نمایند.