مراحل فارغ التحصیلی و مدارک موردنیاز

1- دو سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه  و کارت ملی

2- اصل مدرک دیپلم به اضافه دو سری فتوکپی

3- فیش واریزی به مبلغ 5500 تومان به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی  و یک سری فتوکپی

4- دو عدد تمبر 1000 تومانی از بانک ملی

5- کارت دانشجویی

6- شش قطعه عکس رنگی جدید 43 پشت نویسی شده

7- تأییدیه تحصیلی

روش اخذ تأییدیه تحصیلی :

         فتوکپی از اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت

         مراجعه به اداره پست و گرفتن فرم تأییدیه تحصیلی و تکمیل فرم

         نوشتن آدرس پستی ذیل پشت پاکت نامه همراه فرم

         آمل ـ خ طالقانی ـ اباذر21 ـ آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی ـ صندوق پستی 133