مراحل انتخاب واحد اینترنتی

 

راهنمای انتخاب واحد اینترنتی ( اخذ و حذف درس )

پس از ورود به سیستم به دو روش میتوانید دروس انتخاب نمایید

روش اول: مستقیما مشخصه خود را وارد کرده و کلید تایید را کلیک نمایید

روش دوم: لیست دروس ارایه شده را انتخاب و سپس دروس مورد نظر را انتخاب نمایید

حذف درس: کلید حذف در مقابل درس مورد نظر را کلیک نمایید

راهنمای پرداخت الکترونیکی از طریق کارت سیبا بانک ملی

"ویژه انتخاب واحد"

1- پرداخت شهریه فقط بصورت الکترونیکی و ازطریق کارت سیبا بانک ملی امکان پذیرمیباشد.

2- از مبلغ واریزی ابتدا باید مطلع بوده و آن را وارد نمائید.

توجه : دانشجویان باید  مبلغ درج شده در سایت بعنوان بدهی را واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برای آنها میسر گردد.

لازم بذکر است مبلغ فوق براساس فرمول زیر محاسبه می شود :

" مبلغ  ( علی الحساب)          بدهی احتمالی ترم گذشته "

" مبلغ  ( علی الحساب)   -  بستانکاری احتمالی ترم گذشته "

3-لازم است هر دانشجو ازحساب شخصی خود برای این منظور استفاده نماید امابه صورت استثنا میتوان ازحساب افراد نزدیک نیز بهره برد.

4-رمز دوم کارت باید قبلا از طریق دستگا ههای خودپرداز فعال شده باشد.

5- منظور از CVV2  عددی است چهاررقمی که در پشت کارت درج شده.

6- هنگام ورود کدامنیتی دقت شود عین عبارت موجود تایپ شود.

7- حتما بعد از پرداخت صحیح باید جمله " پرداخت با موفقیت انجام شد "راسیستم نمایش دهد.

8- پس از پرداخت صحیح دانشجو حتما شناسه پرداخت را یادداشت یا از آن چاپ دریافت نماید.

و پرداخت مابقی از طریق تقسیط یا وام میان مدت یا اینترنتی

 

راهنمای پرداخت الکترونیکی از سامانه دانشجو

1- پس از ورود به نرم افزار به قسمت ( امورمالی / پرداخت شهریه / بانک ملی )  رفته پس از تایپ  مبلغ مورد نظر به ریال درقسمت

"  مبلغ واریزی به دانشگاه : "  روی دکمه  " پرداخت مبلغ "  کلیک کنید.

2- روی دکمه " پرداخت ازطریق بانک ملی " کلیک کنید.

3- در این صفحه باید اطلاعات مربوط به کارت سیبا خود را اعم از  " شماره ملی کارت  16 رقمی برروی کارت" " رمز دوم کارت"

" شمارهcvv2   موجود درپشت کارت" – " متن تصویر مقابل" سپس پرداخت.

4-اگراطلاعات صحیح باشد در این مرحله روی دکمه " تایید پرداخت " کلیک کنید.

5- صدور پیغام" پرداخت با موفقیت انجام شد "

6- یادداشت یا چاپ   " شماره  پیگیری "