مدیر آموزش و پژوهش

مهندس محمد ابراهیم نیکزاد مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس 44152176-011

      مدیر پژوهش دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( از 95/01/19  تاکنون )
  - کسب مقام اول استان در بررسی عملکرد حوزه های پژوهشی دانشکده های سما کل کشوراز سوی سازمان سما در سال 1395  

مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( از 94/07/25  تاکنون )

مسئول کارگروه فناوری نانوو رابط نهاد ترویجی  دانشکده سما واحد آیت اله آملی  ( از 94/11/01  تاکنون )

- تقدیر شده از سوی ریاست محترم سازمان سما و مدیر کارگروه ترویج نانو برای فعالیت و مشارکت در سال 1395

                     سرپرست حوزه پژوهشی  دانشکده سما واحد آیت اله آملی( از 94/04/01  الی  95/01/18)

    مدیر آموزش  دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( از 19 / 11 / 89   الی  95/01/18 ) و( از  96/3/2 تاکنون )

     سرپرست حوزه آموزش دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( از 89/02/15الی85/11/18 )

      پشتیبان سامانه سیدا 4 (سیستم یکپارچه دانشگاه آزاد اسلامی ) کلیه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 3 (مازندران) از تاریخ  90/07/21با حکم معاونت محترم هماهنگی وریاست شورای فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مرکزی

       کارشناس رایانه دانشکده سما واحد آیت اله آملی  ( ازسال 86 الی 89 بمدت 3 سال )

      مسئول آمار و اطلاعات  دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( ازسال 86 الی 89 بمدت 3 سال )

 

کارکنان شاغل در حوزه آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

فاطمه بهزادی

برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

44150466

2

محبوبه احمدی

کارشناس رشته

کارشناسی ارشد شیمی

44258003

3

لیلا ابراهیمی

کارشناس رشته

کارشناسی ارشد روانشناسی

44152176

4

عطیه رمضان نیا

امتحانات

کارشناسی ارشد ریاضی

 

5

فاطمه نجفدری

خدمات آموزش

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

44150466

6

سمیرا توکلایی

خدمات آموزش

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

44150466

 

 

کارکنان شاغل در حوزه پژوهش

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

عطیه رمضان نیا

کارشناس پژوهش و مسئول باشگاه پژوهشگران جوان

کارشناسی ارشد ریاضی

 

2

طاهره صفانیا

کتابدار

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

44158005

3

محمد ذبیحی

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

44151189