اطلاعیه

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجوان غایب در امتحانات عملی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجوان غایب در امتحانات عملی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

با توجه به اطلاعیه های صادره در خصوص برگزاری امتحانات دروس عملی و عدم شرکت برخی از دانشجویان در امتحانات مربوطه و با توجه به شروع سال تحصیلی جدید به دانشجویان فرصت داده میشود تا روز سه شنبه دوم شهریور با استاد مربوطه برای امتحان درس مربوطه هماهنگی نمایند. شماره اساتید در اطلاعیه های قبلی درج گردیده است.بعد از تاریخ اعلام شده برای کلیه دروس عملی / کارگاهی / آزمایشگاهی / تربیت بدنی و ... درصورتیکه دانشجو در امتحان دروس مربوطه شرکت نکرده باشد نمره "غیبت" درج می گردد.

ادامه مطلب
آخرین فرصت امتحانات عملی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

آخرین فرصت امتحانات عملی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشجویانی که در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ موفق به شرکت در امتحانات دروس عملی/کارگاهی/آزمایشگاهی و تربیت بدنی نشده اند حداکثر تا تاریخ ۲۶ مردادماه فرصت دارند با استاد مربوطه هماهنگی نمایند،در غیر این صورت "غیبت" برای درس مربوطه درج می گردد.

ادامه مطلب