اخبار - آرشیو

گزارش تصویری ۱۶ آذر روز دانشجو (۳)

گزارش تصویری ۱۶ آذر روز دانشجو (۳)

برنامه های متنوع دانشکده سما آیت الله آملی در روز ۱۶ آذر با حضور ریاست و معاونان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ،ریاست دانشکده سما ، دانشجویان،کارکنان و استادان برگزار شد.

ادامه مطلب
گزارش تصویری ۱۶ آذر روز دانشجو (۲)

گزارش تصویری ۱۶ آذر روز دانشجو (۲)

برنامه های متنوع دانشکده سما آیت الله آملی در روز ۱۶ آذر با حضور ریاست و معاونان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ،ریاست دانشکده سما ، دانشجویان،کارکنان و استادان برگزار شد.

ادامه مطلب
گزارش تصویری ۱۶ آذر روز دانشجو (۱)

گزارش تصویری ۱۶ آذر روز دانشجو (۱)

برنامه های متنوع دانشکده سما آیت الله آملی در روز ۱۶ آذر با حضور ریاست و معاونان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ،ریاست دانشکده سما ، دانشجویان،کارکنان و استادان برگزار شد.

ادامه مطلب