اخبار - آرشیو

نمایشگاه کتاب و دستاورد های پژوهشی
برپایی دو نمایشگاه در یک روز

نمایشگاه کتاب و دستاورد های پژوهشی

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش ، نمایشگاهی از دستاوردها ی علمی، مهارتی وپژوهشی دانشجویان وهمزمان نمایشگاهی از کتابها و تالیفات علمی ، آموزشی و... در دانشکده سما واحد آیت ا... آملی برگزار شد.

ادامه مطلب
برای پیشرفت و ترقی برای رسیدن به اهداف فقط باکار دسته جمعی میسرمی شود
سرپرست دانشکده سما واحدآیت ا... آملی

برای پیشرفت و ترقی برای رسیدن به اهداف فقط باکار دسته جمعی میسرمی شود

درجلسه هم اندیشی کارکنان که به منظور بحث وبررسی پیرامون فرصتها وچالشهابرگزار شد، برای دست یابی به منابع نو و تازه جهت بهبود ، بهسازی و حفظ شرایط موجود توصیه وتاکید گردید ودست یابی به موفقیت مطابق با اصول وبرنامه ها توام با تعامل، همدلی و همگرایی به سوی اهداف کلان دانشگاه میسر خواهد شد.

ادامه مطلب