اخبار - آرشیو

نخستین محفل زیارت عاشورایی در دانشکده سما برگزار شد
باشروع اولین هفته کاری در سال جدید

نخستین محفل زیارت عاشورایی در دانشکده سما برگزار شد

با شروع فعالیت امور آموزشی وفرهنگی در دانشکده سما واحد آیت ا...آملی در سال جدیدکه به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال مزین شد، در اولین هفته کاری دعای پرفیض و ملکوتی زیارت عاشورا با شرکت جمع کثیری از کارکنان، استادان و دانشجویان در نمازخانه دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب