نوع خبر 
 
 
برگزاری دوره های کارآموزی دانش آموزان هنرستان های شهرستان آمل

برگزاری دوره های کارآموزی دانش آموزان هنرستان های شهرستان آمل در دانشکده سما واحد بین الملل آیت ا.. آملی
در راستای معرفی و آشنایی هنرجویان مدارس با دانشکده سما و با همکاری اداره آموزش و پرورش و تعدادی از هنرستانهای شهرستان آمل دوره های کارآموزی دانش آموزان سال سوم رشته های حسابدارس، کامپیوتر، معماری و گرافیک در تابستان 96 در دانشکده سما واحد بین الملل آیت ا.. آملی برگزار میگردد
در این خبر دکتر علیرضا امانی معاونت دانشگاه و رییس مرکز آموزشی فرهنگی سما واحد بین الملل آیت ا.. آملی اظهار داشتند:
این دوره های کاآموزی که هم اکنون در دانشکده سما در حال برگزاری می باشد در جهت آشنایی متقابل هنرجویان و خانواده آنان با مراکز آموزشی سما و ایجاد زمینه مناسب برای ورود این هنرجویان جهت ادامه تحصیل در مراکز سما می باشد.
ایشان افزودند؛ این دوره ها از 18 تیر آغاز شده و هنرجویان می باید بر اساس آیین نامه های آموزشی به مدت 3 الی 6 هفته در این دوره ها حضور یابند.
روابط عمومی دانشکده سما

واحد بین الملل آیت ا.. آملی

يکشنبه 18 تير 1396  15:5

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 3 مهر 1397  0:8:21
تعداد بازديد از اين خبر : 3605
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر