نمایش بر اساس 
 فرم خام سوالات امتحانی(ویژه اساتید)
فرم خام سوالات امتحانی(ویژه اساتید)
شنبه 6 خرداد 1396
دانلود فایل پیوست
 اطلاعیه مرداد97
ویژه اساتید
شنبه 13 مرداد 1397
دانلود فایل پیوست
 راهنمای صلاحیت علمی ساجد
.....
شنبه 13 مرداد 1397
دانلود فایل پیوست
 فرم صلاحیت عمومی متقاضیان تدریس
فرم صلاحیت عمومی متقاضیان تدریس
چهارشنبه 22 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست کارآموزی
دانشجویان گرامی از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر ۱۵ روز فرصت دارند با تکمیل فرم مربوطه ، معرفی نامه جهت حضور در مکان کارآموزی را دریافت نمایند.
سه شنبه 25 مهر 1391
 فرم خام کارآموزی (سما)
حداکثر ظرف 15 روز بعد از انتخاب واحد تکمیل و به دفتر ارتباط با صنعت تحویل نمایید
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم گزارش کارآموزی
سه شنبه 25 مهر 1391
دانلود فایل پیوست
 معرفی نامه کارآموزی
دانشجویان متقاضی درس کارآموزی برای تصویب و مراجعه به مراکز مورد تایید دانشکده اطلاعات فرم را تکمیل و به امضای کارشناسان مربوطه برسانند.
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 کارگاه تفسیر سوره حجرات
فایل پی دی اف تفسیر سوره حجرات جهت مطالعه در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.
دوشنبه 17 خرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 فایل صوتی تفسیر سوره حجرات
فایل صوتی تفسیر سوره حجرات در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.
دوشنبه 17 خرداد 1395
 سیلابس تاسیسات تبرید
....
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 تاسیسات-تهویه مطبوع
....
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 تربیت بدنی
...
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 ساخت و تولید - قالبسازی
...
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 ساخت و تولید-ماشین افزار
...
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 ساختمان
...
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 صنایع فلز
....
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 گرافیک
...
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 متالورژی
...
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 مکانیک خودرو
...
دوشنبه 29 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 الکترونیک
...
پنجشنبه 2 بهمن 1393
دانلود فایل پیوست
 برق صنعتی
...
پنجشنبه 2 بهمن 1393
دانلود فایل پیوست
 حسابداری
...
پنجشنبه 2 بهمن 1393
دانلود فایل پیوست
 کامپیوتر
...
پنجشنبه 2 بهمن 1393
دانلود فایل پیوست
 معماری
...
پنجشنبه 2 بهمن 1393
دانلود فایل پیوست