سرپرست امور آموزشی :   
محمد قلی پور

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


کارکنان شاغل در حوزه آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی 

پست سازمانی
1

فاطمه  بهزادی


 کارشناسی ارشد مهندسی  کشاورزی


مسئول برنامه ریزی  آموزشی و کارگزینی اساتید

2

هادی  شریفی

 کارشناسی مدیریت 

مسئول ثبت نمرات و امتحانات
3

فاطمه  یزدانی


کارشناسی ارشد مدیریتکارشناس رشته های ساختمان -کامپیوتر  گرافیک  متالورژی- مکانیک  نقشه کشی عمومی –صنایع فلز– حسابداری

4

محبوبه احمدی


کارشناسی ارشد شیمی


کارشناس رشته های  ساخت و تولید -معماری- تاسیسات 
الکترونیک -برق صنعتی
5

لیلا ابراهیمی


کارشناسی ارشد روانشناسی

بایگان آموزش
6
عباس   ایزدی

 
کارشناسی علوم سیاسی
کارشناس خدمات آموزشی