تاریخچه دوره تحصیلات و دوره آموزشی دکتر علیرضا امانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
دانشیار (پایه 15)

 

 

سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

لیسانس

فیزیک

مازندران

بابلسر

ایران

1376

فوق لیسانس

فیزیک

تهران شمال

تهران

ایران

1380

دکتری

فیزیک ذرات بنیادی

مازندران

بابلسر

ایران

1388

 

عنوان پایان نامه فوق لیسانس : ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌InP  در اث‍ر ک‍اش‍ت‌ ی‍ون‌ اک‍س‍ی‍ژن‌

عنوان رساله دکتری : فرمول­بندی مرتبه اول برای سیستم­هایی با میدان­های تاکیونی و دیلاتونی

پستهای اداری و سازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

مدیر گروه فیزیک

آمل

1381

1384

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

آمل

1389   

1392

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

عضو شورای پژوهشی

آمل

1390

1392

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

عضو شورای راهبردی

آمل

1392

1392

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

عضو هیئت رئیسه ورزش روستایی و بازی­های بومی محلی

بابل

1392

1392

اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل

عضو شورای فرهنگی

آمل

1391

1392

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

معاونت حوزه سما آیت الله آملی

آمل

1394

1395

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

 

 

 

استاد راهنما و مشاور برای پروژه های دوره فوق لیسانس و دکتری :

ردیف

 

 سرپرستی

مقطع تحصیلی دانشجو

عنوان پایان نامه

1

 

 راهنما

فوق لیسانس

حل تحلیلی پتانسیل روزن-مورس با جرم وابسته به مکان

2

 

 مشاور

فوق لیسانس

سیاه چاله ها و ثابت کیهان شناسی در نظریه ابرریسمان

4

 

 مشاور

فوق لیسانس

عالم بیانکی نوع 6 با سیال چسبنده

4

 

 راهنما

فوق لیسانس

هولوگرافی آنتروپی لگاریتمی اصلاح شده انرژی تاریک با گرانش F(R ,T)

5

 

 راهنما

فوق لیسانس

برهم کنش گرانش F(T,R) با گاز چاپلاین اصلاح شده

6

 

 مشاور

فوق لیسانس

سازگاری مکانیک کوانتومی در پیش بینی نوسانات قیمت سهام بورس اوراق بهادار

7

 

 راهنما

فوق لیسانس

اثر بستر نانو لوله­های کربنی بر خواص اپتیکی نانو ذرات GUO-ZnO به روش رسوب­دهی مستقیم

8

 

 مشاور

فوق لیسانس

اثر بستر نانو لوله­های کربنی بر مورفوکوژی و خواص مغناطیسی نانوذرات Fe3O4 تهیه شده به روش رسوب­دهی مستقیم

9

 

 راهنما

فوق لیسانس

حل تحلیلی معادله  دیراک برای گرافن با پتانسیل حقیقی

10

 

 مشاور

فوق لیسانس

مطالعه کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه ساخت نانو لوله های کربنی و توسعه فناوری آن در طول دهه گذشته در ایران و مطالعه اثرات سو محیط زیستی این نانوساختارها

11

 

 راهنما

فوق لیسانس

اثر بستر نانو لوله های کربنی بر خواص اپتیکی نانو ذرات Fe3O4  تهیه شده به روش رسوب دهی مستقیم

12

 

 مشاور

فوق لیسانس

روش جداسازی و حالت های همدوس معادلات نوسانگر دیراک-موشینسکی جفت شده با میدان

مغناطیسی خارجی

 

کتب منتشر شده :

ردیف

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

1

فیزیک پیش دانشگاهی برای علوم و مهندسی

ü

 

انتشارات مبعث

 

مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات خارجی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

ردیف

Higher-Order Supersymmetric Quantum Mechanics and Infinite Well Potential

A. J. Math. Phys.

2005

1

Generating functions and special functions

Applied Sciences–APPS

2006

2

Deformation of Two Coupled Scalar Fields with Cosmological  Solution

ACTA PHYS. POL. A

2008

3

Shape invariance method for quintom model in the bent brane background

Phys. Lett. B

2008

4

The Orbit-Method Solution for deformed three Coupled Scalar Fields

Can. J. Phys.

2008

5

inflation to acceleration, with phantom and canonical scalar fields in non-flat universe

Phys. Lett. B

2008

6

Application of Homotopy Perturbation Method for Two Coupled Scalar Fields

Icfai Un. J. Comp. Math.

2008

7

The Solution of  Tachyon Inflation in Curved Universe

Int. J. Theor. Phys.

2009

8

Interacting tachyon dark energy in non-flat universe

Phys. Lett. B

2009

9

Reconstructing a String-Inspired Non-minimally Coupled Quintom Model

Int. J. Mod. Phys. D

2009

10

Bouncing universe with the non-minimally coupled scaler field and its reconstructing

Mod. Phys. Lett. A

2009

11

Bouncing universe and reconstructing vector field, Phys. Lett. B

Phys. Lett. B

2010

12

Stability of Quintom Model of Dark Energy in (ω, ω’) Phase Plane

Int. J. Phys. Theor.

2011

13

The ladder operators of Rosen-Morse Potential with Centrifugal term by Factorization Method

A. J. Math. Phys.

2011

14

Phantom accretion onto the Schwarzschild anti de-Sitter black hole

Int. J. Phys. Theor.

2012

15

Logarithmic entropy corrected holographic dark energy with non-minimal kinetic coupling

Can. J. Phys.

2012

16

Phantom Accretion onto the Schwarzschild AdS Black Hole with Topological Defect.

Int. J. Phys. Theor.

2012

17

Supersymmetry Approach and Shape Invariance for Pseudo-harmonic Potential

Acta Physica Polonica B

2012

18

FRW Cosmology and Static Extra Dimension with Non-zero Cosmological Constant

Int. J. Phys. Theor.

2012

19

The effect of higher derivative correction on η/s and conductivities in STU model

Int. J. Phys. Theor.

2013

20

Viscous generalized Chaplygin gas with arbitrary α

Int. J. Phys. Theor.

2013

21

Stability of viscous fluid in Bianchi type-VI model with cosmological constant

Astrophys. Space Sci.

2013

22

Interacting closed string tachyon with modified Chaplygin gas and its stability

Physical Review D 

2013

23

Effect of shear and bulk viscosities on interacting modified Chaplygin gas cosmology

Int. J. Mod. Phys. D

2014

24

Interacting closed string tachyon with generalized cosmic Chaplygin gas

Int. J. Geo. Meth. Mod. Phys.

2014

25

Interacting  F (R, T)  gravity  with  modified Chaplygin gas

Canadian Journal of Physics

2015

26

Logarithmic  entropy  corrected  holographic  dark energy with F(R,T)  gravity

Commun. Theor. Phys.

2015

27

The bouncing cosmology with $F(R)$ gravity and its reconstructing

Int. J. Mod. Phys. D

2016

28

 

 

طرح - پروژه های پژوهشی :

عنوان

سرپرستی

موسسه حمایت کننده

اندازه حرکت زاویه ای کسری هارمونیک همگن در فضای ناجابجایی

مجری

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

بررسی پایداری مدل کوئینتوم انرژی تاریک در فضای فاز w¢-w

مجری

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

حل مدل راندال- ساندرام تعمیم یافته همراه با ناوردایی شکل

همکار

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

کیهان­شناسی جهشی با استفاده از گرانش f(R) و بازسازی آن

مجری

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

 

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای بین المللی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

Adomian decomposition method and two coupled scalar Fields

Romania

2007

Deformation of three real scalar Fields with defect structure solution

Romania

2007

The stability of tachyonic field system by factorization method

Romania

2008

Factorization Method and Hydrogen-Like Atom in Constant Electromagnetic Field

Malaysia

2008

Approach Energy spectrum for generalized kratzer Potential

Malaysia

2009

Quintom Model with the Double and Triple-Sine-Gordon Potentials

Turkey

2010

Defect structure by Homotopy perturbation Method

Turkey

2010

The First-Order Formalism for Twinlike Model in Quintom Cosmology

Armenia

2012

Thermodynamics of Interacting Generalized Chaplygin Gas with a Scalar Field

Armenia

2012

Determined position dependent Mass of the Rosen-Morse potential and its Bound state

Indonesia

2015

Topological defect solutions for a system of three  scalar fields

Indonesia

2015

Interacting Agegraphic Tachyon with Modified Chaplygin Model of Dark Energy

Turkey

2015

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای داخلی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

بررسی تغییرات خواص فیزیکی نیمه هادیها در اثر فرایند کاشت یون

واحد آمل

1383

تکنولوژی لایه نازک و ارتباط آن با صنعت

واحد آیت الله آملی

1384

بررسی تغییرات در خصوصیات اپتیکی InP در اثر کاشت یون اکسیژن

واحد قائمشهر

1385

نوسانگر هارمونیک همگن در فضای ناجابجایی

واحد قائمشهر

1385

بررسی و شناخت ماهیت طیف ماورائ بنفش و اثرات بیولوژیک آن

واحد قائمشهر

1385

روش تجزیه آدومین (ADM) و میدانهای اسکالر

واحد قائمشهر

1385

روش تغییر شکل برای دو میدان اسکالر در کیهانشناسی

دانشگاه مازندران

1386

ابرتقارن و جنبه های آن

واحد آیت الله آملی

1386

حل روش مسیر برای سه میدان اسکالر جفت شده تغییر شکل یافته

IPM تهران

1387

حل های دقیق جدید برای مدل کوئینتوم انرژی تاریک

دانشگاه شریف تهران

1387

میدان تاکیونی با انحناء درجه دوم در شامه ای تخت

IPM تهران

1388

عالم جهشی در چارچوب جردن با پتانسیل هیگز

دانشگاه صنعتی اصفهان

1388

مدل تاکیونی انرژی تاریک با گاز چاپلاین

واحد چالوس

1388

عبور از خط فانتوم و عالم جهشی با پتانسیل سینوسی گوردون چندگانه

IPM تهران

1389

حل تحلیلی تابع پتانسیل روزن-مورس با چندجمله­ای ژاکوبی وابسته

همایش ملی واحد جویبار

1390

حل تحلیلی و حالت­های مقید پتانسیل دو اتمی دوزن-مورس برحسب تکانه زاویه­ای

دانشگاه مازندران

1391

پتانسیل سیاه­چاله دیلاتونی با ثابت کیهان­شناسی در نظریه ابرریسمان

دانشگاه یزد

1391

برهم­کنش ریسمان بسته تاکیونی با گاز باروتروپیک

IPM تهران

1391

مدل بیانکی نوع-6 با گاز چاپلاین تعمیم یافته

IPM تهران

1392

Bianchi type-VI Model with Viscous fluid

IPM تهران

1392

بر همکنش هولوگرافی آنتروپی لگاریتمی اصلاح شده انرژی تاریک در گرانش هوراوا لیفشتز1

دانشگاه صنعتی اصفهان

ششمین کنفرانس فیزیک ذرات

1394

 

ارزیابی و داوری طرح های پژوهشی و مقالات علمی و پژوهشی :

عنوان

تعداد

ارزیابی و داوری طرح های پژوهشی

12

ارزیابی و داوری مقالات علمی و پژوهشی و ISI

25  

ارزیابی و داوری مقالات علمی و پژوهشی در همایش ها

35

 

موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوهش :

نظریه ریسمان وابسته به کیهان شناسی

ریاضی فیزیک

فیزیک نظری

 

جوایز و مدارک افتخاری و مدالهای اخذ شده :

عنوان

سازمان یا موسسه اهدا کننده

کشور

پژوهشگر نمونه در سال 1387

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

ایران

پژوهشگر نمونه در سال 1389

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

ایران

پژوهشگر نمونه در سال 1391

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

ایران

 

 

 

 

عضویت در انجمن های علمی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

انجمن فیزیک ایران

ایران

1374